Chrudimské hudební večery

Prodej a rezervace předplatného od 1.9. do 14.9.2021

  • cena 1.200 Kč
  • prodej jednotlivých představení od 15.9.2021

Pokladna Divadla Karla Pippicha:


Baroko v radostném a hravém kontextu

Jiří Stivín – dechové nástroje

Václav Uhlíř – varhanní pozitiv, virginal

Pátek 24. září • Muzeum barokních soch

Karolína Žmolíková – soprán | Lubomír Brabec – kytara

Čtvrtek 7. října • Fibichův sál (Muzeum)

Komorní filharmonie Pardubice

Čtvrtek 21. října • Fibichův sál

Barocco sempre giovane a sbory Iuventus Cantans, Cantando

Středa 8. prosince • Fibichův sál


Pravidelné koncerty klasické hudby dlouhou tradici. Zakladateli projektu byli učitelé měšťanské školy chlapecké v Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, učitelé Vladimír Bříza a Miroslav Šáfr, který se stal hlavním pořadatelem. V počátcích pomohla také klavíristka Marie Minátová-Červenková, sbormistryně dětského sboru Slavoje. Inspirací pro vznik se staly pražské Hudební úterky, pořádané Uměleckou besedou. První koncert se konal 6. února 1941. V roce 1948 se stal hlavním pořadatelem učitel Zdeněk Spurný, rodák ze Škrdlovic.


Zdroj: Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv