Chrudimské hudební večery

Pravidelné koncerty klasické hudby dlouhou tradici. Zakladateli projektu byli učitelé měšťanské školy chlapecké v Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, učitelé Vladimír Bříza a Miroslav Šáfr, který se stal hlavním pořadatelem. V počátcích pomohla také klavíristka Marie Minátová-Červenková, sbormistryně dětského sboru Slavoje. Inspirací pro vznik se staly pražské Hudební úterky, pořádané Uměleckou besedou. První koncert se konal 6. února 1941. V roce 1948 se stal hlavním pořadatelem učitel Zdeněk Spurný, rodák ze Škrdlovic.


Zdroj: Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv