O muzeu

Celý komplex byl postaven v letech 1897-1901 původně pro potřeby Průmyslového muzea pro východní Čechy. Stavbu navrhl pražský architekt Jan Vejrych. Blíže k Široké ulice stojí budova novorenesanční, část za sochou Josefa Ressela je pak novobarokní budova.

Novorenesanční budova čp. 65/IV byla pro veřejnost slavnostně otevřena 2. 12. 1898, exteriér budovy zdobí sochy Génius tvůrčí myšlenky, Vlast a Práce od Antonína Poppa a patnáct štukových kartuší se symboly řemesel. Interiér budovy je také bohatě zdobený. Budova byla původně postavena pro muzejní sbírky a sloužila také částečně i potřebám chrudimského knihovnictví. V současné době působí v budově Regionální muzeum v Chrudimi a využívá ji tedy pro svou výstavní činnost.

Novobarokní budova čp. 85/IV s nádhernými reprezentačními prostorami byla původně koncipována pro výstavní účely muzea. Slavnostně byla otevřena 19. 5. 1901. Exteriér budovy zdobí socha bohyně Pallas Athény od Antonína Poppa stojící nad průčelním štítem. V této části komplexu je překrásný bohatě zdobený Fibichův sál nebo nádherný reprezentační Vladislavský sál s unikátním kazetovým stropem. Právě proto je již několik desetiletí tato část využívána k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, plesů, koncertů, sympozií, výstav apod. V této části budovy sídlí Chrudimská beseda, městské kulturní středisko a Měšťanská restaurace.


Zdroj:  

Stará Chrudim, vlastivědné vyprávění o minulosti českého města | Jiří Charvát

Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv