Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 469 660 665

Muzeum Chrudim

Prostory Muzea jsou vhodné pro kongresy, plesy, schůze, svatby, sympozia, konference, semináře, školení, výroční akce.

 • uspořádání – dle přání zákazníka (plesové, koncertní, kulturně-společenské)
 • bezbariérový přístup, wifi, bar
 • v prostoru Muzea jsou k dispozici salonky: přednáškový, snack bar, galerie, Sůva, Vinárna / určeno k oslavám, maturitním či firemním večírkům
 • catering pro akce zajišťuje Měšťanská restaurace Muzeum
 • možnost využití služeb restaurace a cateringu / s pronájmem
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu

Ceník pronájmu
Sály, klubovny, učebny Cena A vč. DPH Cena B vč. DPH
 letní / zimní  letní / zimní
Muzeum - Fibichův sál 1410 / 1761 2819 / 3521
Muzeum - Fibichův sál + malý sál 1894 / 2366 3787 / 4731
Muzeum - Fibichův sál + galerie 1894 / 2366 3787 / 4731
Muzeum - Fibichův sál + malý sál + galerie 2384 / 2977 4767 / 5953
Muzeum - malý sál 653 / 811 1307 / 1621
Muzeum - přednáškový sál 387 / 478 774 / 956
Muzeum - snack bar 351 / 436 702 / 871
Muzeum - Galerie /kavárna/ 278 / 345 557 / 690
Muzeum - Sůva 254 / 315 508 / 629
Muzeum- Vinárna 472 / 593 944 / 1186

 

✓ KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM