Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Muzeum Chrudim

Prostory Muzea jsou vhodné pro kongresy, plesy, schůze, svatby, sympozia, konference, semináře, školení, výroční akce.

 • uspořádání – dle přání zákazníka (plesové, koncertní, kulturně-společenské)
 • bezbariérový přístup, wifi, bar
 • v prostoru Muzea jsou k dispozici salonky: přednáškový, snack bar, galerie, Sůva, Vinárna / určeno k oslavám, maturitním či firemním večírkům
 • catering pro akce zajišťuje Měšťanská restaurace Muzeum
 • možnost využití služeb restaurace a cateringu / s pronájmem
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • prostory Muzea jsou určeny pro krátkodobý pronájem

Ceník pronájmu
Muzeum Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní sezóna/zimní sezóna
Fibichův sál 1300/1625 2599/3249
Fibichův sál + Malý sál *** 1705/2131 3409/4260
Fibichův sál + balkon 1705/2131 3409/4260
Fibichův sál + Malý sál + balkon 2134/2637 4218/5273
Malý sál 558/697 1116/1394
Přednáškový sál 334/417 668/835
Snack bar 295/369 590/738
Měšťanská restaurace Muzeum 0 Kč - pouze s využitím služeb restaurace
Salónek Galerie 240/300 479/599
Salónek  Galerie (oslavy, maturitní , firemní večírek, apod.) 0 Kč - pouze s využitím služeb restaurace
Sůva 223/278 445/557
Sůva  (oslavy, maturitní , firemní večírek, apod.) 0 Kč - pouze s využitím služeb restaurace
Vinárna 327/409 653/817
Vinárna (oslavy, maturitní , firemní večírek, apod.) 0 Kč - pouze s využitím služeb restaurace

 

Muzeum - PLESY Cena A vč. DPH Cena B vč. DPH
Příprava před akcí 242 242
Ples bez přípravy 2373 4746
Ples bez přípravy vč. salonku Sůva 2624 5247